Gå til sidens indhold

Offentlige restancer

Formålet med statistikken Restancer til det offentlige er at belyse udviklingen i offentlige restancer, herunder skatterestancer. Statistikken blev første gang udarbejdet i 2017 for årene 2013-2016 og er sammenlignelig over hele perioden.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af restancer til det offentlige. Statistikken indeholder information om restancerne opdelt efter fordringshaver og type. Både totalsummen og de enkelte restancer vises, idet de er af samfundsmæssig interesse, da de påvirker den offentlige likviditet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Opgørelsen og dataindsamlingen foretages af Gældsstyrelsen. Danmarks Statistik foretager ingen direkte statistisk behandling udover validering af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Restancer påvirker det offentliges likviditet og såfremt restancer ikke bliver inddrevet, også det offentlige over-/underskud. Statistikken er relevant for økonomiske ministerier, Nationalbanken, interesseorganisationer og andre der udarbejder analyser og prognoser. Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat og har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på Gældsstyrelsens registre, hvorfor fejl i disse overføres til statistikken. Disse eventuelle fejl formodes dog at være af meget begrænset karakter. Usikkerheden af data vurderes derfor til at være lav. Der foretages ingen revisioner af data.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ultimo marts året efter indkomståret. Statistikken indeholder kun endelige tal. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken blev første gang udarbejdet i 2017 for perioden 2013 til 2016. Statistikken er fuldt sammenlignelige over årene. Danmarks Statistik er ikke bekendt med at andre lande udarbejder tilsvarende statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tal for Offentlige restancer under emnet Offentlige restancer. Derudover indgår tallene for skatterestancerne i årspublikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2022. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed