Gå til sidens indhold

Offentlige restancer

Formålet med Offentlige restancer er at belyse udviklingen i offentlige restancer, herunder skatterestancer. Statistikken blev første gang udarbejdet i 2017 for årene 2013-2016.

Indhold

Offentlige restancer belyser den årlige udvikling i offentlige restancer målt i mio. kr. Både totalsummen og de enkelte restancer vises, idet de er af samfundsmæssig interesse, da de påvirker den offentlige likviditet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Opgørelsen og dataindsamlingen foretages af Gældsstyrelsen. Danmarks Statistik foretager ingen direkte statistisk behandling udover validering af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Restancer påvirker det offentliges likviditet og såfremt restancer ikke bliver inddrevet, også det offentlige under-/overskud. Statistikken er relevant for økonomiske ministerier, Nationalbanken, interesseorganisationer og andre der udarbejder analyser og prognoser. Desuden formodes den brede offentlighed også at have interesse for statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens samlede præcision vurderes at være høj, idet statistikken er baseret på kontinuerligt opdaterede registre. Endvidere foretager Danmarks Statistik logiske check før data publiceres. Statistikken er baseret på Gældsstyrelsens registre, hvorfor fejl i disse overføres til statistikken. Disse eventuelle fejl formodes dog at være af meget begrænset karakter. Usikkerheden af data vurderes derfor til at være lav. Der foretages ingen revisioner af data.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Det forventes, at statistikken fremadrettet vil blive offentliggjort samtidig med eller kort efter data er opgjort af Skattestyrelsen og offentliggjort på Folketingets Skatteudvalgs hjemmeside ultimo april. Statistikken offentliggøres således ca. 4 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Dataene i statistikken er fuldt sammenlignelige over årene. Danmarks Statistik er ikke bekendt med at andre lande udarbejder tilsvarende statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tal for offentlige restancer under emnet Offentlige restancer. Derudover indgår tallene i årspublikationen Skatter og afgifter. Se mere på statistikkens emneside

Læs mere om tilgængelighed