Gå til sidens indhold

Henvendelser til kvindekrisecentre

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Nadia Amalie Hjortø
3917 3239

nia@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Henvendelser til kvindekrisecentre 2022

Statistikken om henvendelser til kvindekrisecentre har til formål at belyse efterspørgslen efter og kapaciteten af kvindekrisecentre ud fra antallet af henvendelser hertil. Henvendelserne omfatter både spørgsmål om ledig plads og generel vejledning. Statistikken er første gang udarbejdet i 2022 med data fra andet halvår 2021. Indberetning til statistikken er frivillig.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal henvendelser til kvindekrisecentre, der er oprettet og drevet efter servicelovens §109. Der spørges blandt andet til hvor lang tid henvendelsen varede, hvem der henvender sig til kvindekrisecentret og formålet med henvendelsen. Statistikken bidrager med et indblik i årsagerne til og omfanget af forespørgsler om ledig plads, samt hvor kvinder, fx grundet pladsmangel, i stedet henvises til.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles via kvartalsvise indberetninger fra de enkelte kvindekrisecentre. Ved årets udgang bearbejdes de modtagne data, så de til sidst kan samles i ét datasæt. Størstedelen af de indberettede henvendelser er anonyme, dvs. at henvendelsen indberettes uden et gyldigt CPR-nummer. Kvindekrisecentrene godkender ikke deres data efterfølgende.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for myndigheder, analytikere og forskere, som ønsker viden om efterspørgslen efter og kapaciteten af kvindekrisecentre samt om årsagerne til henvendelserne.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Indberetning af CPR-numre til henvendelsesstatistikken er frivillig, og 95 pct. af indberetningerne er baseret på anonyme CPR-numre.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 9 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken om henvendelser på kvindekrisecentre er en relativ ny statistik. Den supplerer blandt andet statistikken om ophold på kvindekrisecentre.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Data stilles udelukkende til rådighed for ministerier og forskere via Danmarks Statistiks Forskningsservice.

Læs mere om tilgængelighed