Gå til sidens indhold

Forbrugerkredit

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Forbrugerkredit 2022

Statistikken belyser størrelsen og udviklingen i forbrugerkredit og købekortydelser. Statistikken kan med sin korte produktionstid på 35 dage efter kvartalets udløb, tjene som konjunkturindikator for kreditformidlingen i Danmark.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af forbrugerkredit, ydet af finansielle og ikke-finansielle selskaber i og uden for banksektoren, opgjort i mio. kr. Forbrugerkreditten for banksektoren fordeles efter saldo på købekort og kontokort, herunder benzinselskaber, samt efter blankolån og kredit mod sikkerhed.

Udlånstyperne Købekort og Kredit mod sikkerhed slås sammen til Andre udlån. Det sker som følge af en stramning af diskretioneringen, og træder i kraft fra 1. kvartal 2019.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Forbrugerkredit uden for banksektoren, som er indsamlet digitalt via http://www.virk.dk, aggregeres inden for hver af udlånstype før offentliggørelsen. Forbrugerkredit inden for banksektoren indhentes via oplysninger fra Danmarks Nationalbank og korrigeres for dobbelttælling. Når data er indsamlet foretages en manuel validering af data før offentliggørelsen af de aggregerede tal.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken yder et bidrag til den løbende belysning af kreditformidlingen i Danmark og kan, med sin korte produktionstid, tjene som konjunkturindikator. Den henvender sig til den brede offentlighed herunder erhvervsliv, politikere og uddannelsessektoren.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken dækker alle udbydere af forbrugerkredit og svarprocenten er 100 pct. Der foretages ingen revisioner af statistikken. Der kan dog være en vis usikkerhed forbundet med dækningsfejl og målefejl, som følge af nye aktører og en løbende produktudvikling inden for branchen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 35 dage efter kvartalets udløb og publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Forbrugerkreditten ydet uden om banksektoren kan findes i de afsluttede tabeller. Grundet populationsændringer kan der være fald i niveauet, som primært skyldes enheder der skifter branche eller virksomhedsform. Den årlige statistik for Finansieringsselskaber er ikke direkte sammenlignelig, da populationerne ikke er ens. Opgørelsen af forbrugerkredit ydet af banksektoren er sammenlignelig med Danmarks Nationalbanks opgørelser under emnet Pengeinstitutter.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Forbrugerkredit. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed