Gå til sidens indhold

Fertilitetsdatabasen (Afsluttet)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Lisbeth Harbo
39 17 32 94

lhb@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Fertilitetsdatabasen 2018

Fertilitetsdatabasen rummer relationen mellem børn og deres forældre. For børn født i Danmark efter 1. januar 1973 findes henvisning til fødselsoplysninger.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal fødte og antal fødsler, levende- og dødfødte samt nyfødtes gennemsnitsvægt og gennemsnitslængde. Statistikken fordeles efter køn og fødselstype, herunder flerfødsler, fx tvillinger.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra administrative kilder indsamles, matches og fejlsøges, og der foretages simpel optælling, gruppering og beregning af gennemsnit.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Almindelig offentlig interesse for viden om familier og fødsler. Medicinsk og samfundsvidenskabelig forskning.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på registre, der regnes for at være fuldt dækkende for populationen. Dog mangler vægt og længdeoplysninger på op mod halvdelen af de dødfødte.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken forventes offentliggjort 9 måneder efter referenceåret. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er sammenlignelighed over tid for den offentliggjorte periode. Der er små forskelle i forhold til det Medicinske fødselsregister og antal levendefødte i befolkningsstatistikken.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I statistikbanken offentliggøres tal for levende- og dødfødte under emnet Fødsler. Derudover indgår data i publikationen Befolkningens udvikling.

Læs mere om tilgængelighed