Gå til sidens indhold

Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), igangværende uddannelser, v1:2023

Navn:

DDU_UDD_V1_2023

Beskrivelse:

DDU står for Den Danske Uddannelsesklassifikation og er det danske klassifikationssystem for alle uddannelser i Danmark. Klassifikationen drives af Danmarks Statistik i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) samt Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).

Klassifikationen dækker både regulerede og private uddannelser og tjener som en national standard for at organisere, beskrive og sammenligne de forskellige uddannelsesmuligheder inden for Danmarks uddannelsessystem.

DDU klassificerer uddannelser på basis af Danmarks Statistiks 4-cifret uddannelseskode (UDD) i kombination med uddannelsesdel (UDEL). Kombinationen af UDD og UDEL placeres i fire grupper i en hierarkisk struktur, som inddeler uddannelserne efter niveauer, indholdsmæssige forskelle og slægtskab:

Hovedområde (HOMR)

En 1-cifret klassifikation der angiver uddannelsesniveauet på et aggregeret niveau.

Hovedgruppe (HGRP)

En 2-cifret klassifikation der tilføjer et element af lovbunden eller funktionel skelnen mellem hovedområderne i uddannelsestyper inden for samme overordnede uddannelsesniveau. Således kan man inden for hovedområde=6, ”Mellemlange videregående uddannelser” skelne mellem professionsbachelorer, akademiske bachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Mellemgruppe (MGRP)

En 3-cifret klassifikation og det første led i uddannelsesklassifikationen hvor der sker en inddeling efter uddannelsernes indholdsmæssige forskelle. Det er i dette niveau af klassifikationen, at uddannelses- og adgangsbekendtgørelsernes uddannelsesgrupper er lagt ind.

Undergruppe (UGRP)

En 4-cifret klassifikation, der giver en mere detaljeret indholdsmæssig inddeling af uddannelser i et slægtskab inden for samme mellemgruppe.

Der er indtil videre offentliggjort tre nye statistikbanktabeller, baseret på DDU:

Gyldig fra:

1. december 2023

Kontor:

Befolkning og Uddannelse

Kontaktperson:

Martin Herskind, hrs@dst.dk, tlf. 39 17 31 64
Koder og kategorier