Gå til sidens indhold

Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), afsluttede uddannelser, v1:2023

Navn:

Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), afsluttede uddannelser, v1:2023

Beskrivelse:

DDU står for Den Danske Uddannelsesklassifikation og er det danske klassifikationssystem for alle uddannelser i Danmark. Klassifikationen drives af Danmarks Statistik i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) samt Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).

Klassifikationen dækker både regulerede og private uddannelser og tjener som en national standard for at organisere, beskrive og sammenligne de forskellige uddannelsesmuligheder inden for Danmarks uddannelsessystem.

Alle uddannelser i DDU har en unik 4-cifret afsluttende uddannelseskode (AUDD), fx 4443: Møller. Uddannelsen placeres i fire grupper i en hierarkisk struktur, som inddeler uddannelserne efter niveauer, indholdsmæssige forskelle og slægtskab:

Hovedområde (HOMR)

En 1-cifret klassifikation der angiver uddannelsesniveauet på et aggregeret niveau.

Hovedgruppe (HGRP)

En 2-cifret klassifikation der tilføjer et element af lovbunden eller funktionel skelnen mellem hovedområderne i uddannelsestyper inden for samme overordnede uddannelsesniveau. Således kan man inden for hovedområde=6, ”Mellemlange videregående uddannelser” skelne mellem professionsbachelorer, akademiske bachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Mellemgruppe (MGRP)

En 3-cifret klassifikation og det første led i uddannelsesklassifikationen hvor der sker en inddeling efter uddannelsernes indholdsmæssige forskelle. Det er i dette niveau af klassifikationen, at uddannelses- og adgangsbekendtgørelsernes uddannelsesgrupper er lagt ind.

Undergruppe (UGRP)

En 4-cifret klassifikation, der giver en mere detaljeret indholdsmæssig inddeling af uddannelser i et slægtskab inden for samme mellemgruppe.

Der er indtil videre offentliggjort tre nye statistikbanktabeller, baseret på DDU:

Gyldig fra:

1. december 2023

Kontor:

Befolkning og Uddannelse

Kontaktperson:

Martin Herskind, hrs@dst.dk, tlf. 39 17 31 64
Koder og kategorier