Gå til sidens indhold

Bygningsanvendelse, v1:2016

Navn:

BYGANV_V1_2016

Beskrivelse:

Bygningsanvendelseskoderne følger de koder, der findes i Bygnings- og BoligRegistret (BBR), men grupperes til statistiske formål. Bygningsanvendelsen har tre niveauer, hvoraf der kun offentliggøres på niveau et og to. Niveau tre er endnu ikke implementeret i offentliggørelsen af statistikken.

Før 31. august 2016 var der (delvis) forskellige anvendelseskoder for henholdsvis bygninger og enheder. Pr. 31. august 2016 blev kodesættet ensrettet og gjort mere detaljeret med en række nye anvendelseskoder.

På bygningsniveau vurderes, at databruddet at være minimalt, da det stort set alene er i forbindelse med oprettelsen af de nye koder for annekser (185) vil ske flytninger mellem underkategorier, fra Parcelhuse (120) til Anden helårsbeboelse (190). På hovedkategorier af bygningsanvendelser forekommer der ikke nogen ændringer.

Implementeringen af de nye koder vil tage en årrække, bl.a. fordi samtlige erhvervsbygninger skal nyregistreres i BBR. Indtil de nye koder er fuldt ud implementeret, vil det gamle kodesæt blive anvendt med enkelte undtagelser.

Gyldig fra:

31. august 2016

Kontor:

Konjunkturstatistik

Kontaktperson:

Kasper Emil Freiman, kfr@dst.dk, tlf. 39 17 31 43
Koder og kategorier
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
Bygningsanvendelse, v1:2016 31. august 2016 Fortsat gyldig