Gå til sidens indhold

Benyttelseskode, v1:1992

Navn:

BENYTKOD_V1_1992

Beskrivelse:

Benyttelseskode angiver en ejendoms benyttelse, som den er blevet fastlagt i forbindelse med en ejendomsvurdering. Benyttelseskoden bør i højere grad angive ejendommens karakter end ejendommens faktiske benyttelse. Ligeledes bør benyttelseskoden i højere grad angive ejendommens lovlige benyttelse end ejendommens faktiske benyttelse.

I henhold til VUL § 33, stk. 1, skal told- og skatteforvaltningen i forbindelse med ejendomsvurderingen træffe bestemmelse om, til hvilken benyttelse en ejendom skal henføres. Henførelsen til en benyttelse sker ud fra et skøn over, i hvilken af de oprettede benyttelseskodekategorier ejendommen mest hensigtsmæssigt kan indplaceres. Der er ikke tale om en objektiv afgrænsning. Henførelsen til en benyttelse sker først og fremmest af statistik- og styringshensyn, således at ens ejendomme kan behandles ensartet i vurderingsprocessen.

Gyldig fra:

1. januar 1992

Kontor:

Priser og Forbrug

Kontaktperson:

Jakob Henrik Holmgaard, jho@dst.dk, tlf. 39 17 31 24
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
Benyttelseskode, v1:1992 1. januar 1992 Fortsat gyldig