Gå til sidens indhold

Uddannelses­registret

På denne side kan du hente kommasepererede csv-filer, som danner baggrund for Danmarks Statistiks uddannelsesregister.

Tabellerne afspejler det aktuelle uddannelsesregister, og links til tabellerne opdateres dagligt.

Uddannelsesregistret består grundlæggende af tre tabeller, der hver i sær beskriver væsentlige aspekter af uddannelserne. Jf. nedenstående skitse, er de tre centrale tabeller KT_UDD, KT_AUDD og UDDVEJ, som sammenkobles via variablene UDD og AUDD.

Variablene UDD og AUDD, som repræsenterer hhv. uddannelsesaktivitet/-program og uddannelseskvalifikation, tildeles en lang række klassifikationsvariable.
UDD-kodernes tilhørende variable findes i tabellen UDD_klassifikation, imens AUDD-kodernes tilsvarende tilhørende variable findes i tabellen AUDD_klassifikation.

UDD- og AUDD-koder klassificeres på både DISCED-15, som er Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation, og på den internationale standardiserede uddannelsesklassifikation ISCED2011.
Læs mere herom på: www.dst.dk/disced-15

Herunder ses en illustration af tabellernes indhold og relationer i uddannelsesregistret.

Uddannelsesregister

Uddannelses­register­tabeller

Hent uddannelsesregistret

Hent uddannelsesregistret gammel version (opdateret sidste gang 26.2.2015)

Hjælpetabeller

Oversigt over konverteringer fra administrative koder til uddannelseskoder

cosa_spec_til_udd_reg  fkb_til_udd_reg

Gyldige relationer imellem UDDVEJ og UDEL/FORM på videregående uddannelse

udel_uform_vid

udel_uform_vid_semikolon

Kontakt

Nare Hakhverdyan
Telefon: 39 17 33 16