Gå til sidens indhold

MAAL_REDUC

Langt navn

Målsætning for vriksomhedens innovationsaktiviteter i referenceperioden at reducere omkostninger pr. produceret enhed

Generel Beskrivelse

Målsætning for vriksomhedens innovationsaktiviteter at reducere omkostninger pr. produceret enhed

Detaljeret beskrivelse

MAAL_REDUC har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_BETYD - Betydning for idéudvikling og gennemførelse af innovationsaktiviteter: videnskabelige tidsskrifter mv.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Stor betydning
2 Nogen betydning
3 Lille betydning
4 Ikke relevant