Gå til sidens indhold

I_U_POST

Langt navn

Blev al innovationsaktivitet udført på postnummer for virksomhedens hovedadresse

Generel Beskrivelse

Blev alle innovationsaktiviteter udført på hovedadressen

Detaljeret beskrivelse

I_U_POST har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_JANEJ - Er der i referenceperioden afholdt uddannelse eller oplæring som led i innovationsaktiviteter - ud over FoU
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Nej
1 Ja