Gå til sidens indhold

BET_UNI

Langt navn

Betydning for idéudvikling og gennemførelse af innovationsaktiviteter: universiteter mv.

Generel Beskrivelse

Betydningen for virksomhedens innovationsaktiviteter af universiteter/a. hø. læreanstalter

Detaljeret beskrivelse

BET_UNI har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_BETYD - Betydning for idéudvikling og gennemførelse af innovationsaktiviteter: videnskabelige tidsskrifter mv.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Stor betydning
2 Nogen betydning
3 Lille betydning
4 Ikke relevant