Gå til sidens indhold

BET_KONK

Langt navn

Betydning for idéudvikling og gennemførelse af innovationsaktiviteter: konkurrenter/andre virksomheder

Generel Beskrivelse

Betydningen for virksomhedens innovationsaktiviteter af konkurrenter mv.

Detaljeret beskrivelse

BET_KONK har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_BETYD - Betydning for idéudvikling og gennemførelse af innovationsaktiviteter: videnskabelige tidsskrifter mv.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Stor betydning
2 Nogen betydning
3 Lille betydning
4 Ikke relevant