Gå til sidens indhold

SVAR_K_AAR

Langt navn

Angiver om virksomheden har købt FoU-arbejde fra andre virksomheder/institutioner

Generel Beskrivelse

Har virksomheden købt FoU-arbejde fra andre

Detaljeret beskrivelse

SVAR_K_AAR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_JANEJ - Er der i referenceperioden afholdt uddannelse eller oplæring som led i innovationsaktiviteter - ud over FoU
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Nej
1 Ja