Gå til sidens indhold

RRDIN

Langt navn

Angiver om virksomheden har udført egen forskning og udvikling i seneste år af referenceperioden

Generel Beskrivelse

Har virksomheden selv udført eget FoU-arbejde i Danmark

Detaljeret beskrivelse

RRDIN har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_JANEJ - Er der i referenceperioden afholdt uddannelse eller oplæring som led i innovationsaktiviteter - ud over FoU
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Nej
1 Ja