Gå til sidens indhold

PATENR_ANS

Langt navn

Angiver om virksomheden selv har søgt patenter i seneste år af referenceperioden

Generel Beskrivelse

Har virksomheden selv søgt patenter

Detaljeret beskrivelse

PATENR_ANS har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D124411.TXT_JANEJ - Er der i referenceperioden afholdt uddannelse eller oplæring som led i innovationsaktiviteter - ud over FoU
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Nej
1 Ja