Gå til sidens indhold

PERSONKM

Langt navn

Persontransportarbejde opgjort imio. personkm

Generel Beskrivelse

Persontransportarbejdet opgjort i mio, personkm, dvs. antal passagerer gange distance transporteret. Opgøres i personkm. fx 2 passagerer transporteret 5 km og 2 passagerer transporterert 10 km giver et samlet persontransportarbejde på 30 personkm.

Detaljeret beskrivelse

PERSONKM har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel