Gå til sidens indhold

SAMTYKKE

Langt navn

Anbringelsesgrundlag

Generel Beskrivelse

Foranstaltning eller anbringelsesgrundlag. Paragraf og lovgrundlag for anbringelsen

Følgende oplysninger om lovgrundlag skal indberettes af kommunalbestyrelsen ved afgørelse om anbringelse uden for hjemmet:

Lovgrundlag for anbringelsen: a) Forvaltningsafgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service. b) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. c) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58, i lov om social service. d) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. e) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 62 l, stk. 1, i udlændingeloven. f) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58, i lov om social service. g) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. h) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 62 l, stk. 3, i udlændingeloven. i) Dom, ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a. j) Dom, afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. k) Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765. l) Frihedsberøvelse, jf. udlændingelovens § 36, stk. 1-8. m) Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

Detaljeret beskrivelse

SAMTYKKE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_SAMTYKKE - Anbringelsesgrundlag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Forvaltningsafgørelse med samtykke (§ 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7)
01-01-1970 10 Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav (§ 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-1970 11 Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, i lov om social service, § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-1970 12 Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykke (§ 62 l, stk. 1, i udlændingeloven)
01-01-1970 13 Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget (§ 62 l, stk. 3, i udlændingeloven)
01-01-1970 2 Børn og unge-udvalget, uden samtykkekrav (§ 74, stk 1, nr. 10, jf. § 58)
01-01-1970 3 Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 74, stk. 1, jf. § 58)
01-01-1970 4 Dom (ungdomssanktion, straffelovens § 74a)
01-01-1970 5 Dom (afsoning, straffefuldbyrdelseslovens § 78, stk. 2)
01-01-1970 6 Surrogat for varetægtsfængsling (retsplejelovens § 765)
01-01-1970 7 Unge udlændinge under 15 år (udlændingelovens §§ 36 og 37)
01-01-1970 8 Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse (§ 65)
01-01-1970 9 Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke (§ 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-1970 31-12-2030 99 Uoplyst/ikke relevant