Gå til sidens indhold

HJEMAARSAG3

Langt navn

Årsag til hjemsendelse for unge under 18 år 3

Generel Beskrivelse

Årsagen til anbringelsen slutter. 3. Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage

Følgende oplysninger skal indberettes ved barnets eller den unges flytning til et nyt anbringelsessted: 1) Dato for flytning til nyt anbringelsessted. 2) Hovedårsag til ændring af anbringelsessted. Angives ved én eller flere af følgende kategorier: a) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået. b) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås. c) Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning. d) Anbringelsen ændres efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. e) Anbringelsen ændres efter afgørelse i børn- og ungeudvalget. f) Andre årsager.

Detaljeret beskrivelse

HJEMAARSAG3 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_HJEMAARSAG - Årsag til hjemsendelse for unge under 18 år
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Formålet med anbringelsen er opnået
01-01-1970 10 Afgørelse truffet af Ankestyrelsen eller domstolene
01-01-1970 2 Formålet med anbringelsen er ikke opnået
01-01-1970 3 Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage
01-01-1970 4 Den unge fylder 18 år
01-01-1970 5 Anbringelsen ophører på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning
01-01-1970 6 Afgørelse i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller Landsretten
01-01-1970 7 Andet
01-01-1970 8 Afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, Ankestyrelsen eller Domstolene
01-01-1970 9 Barnet eller den unge bortadopteres
01-01-1970 31-12-2030 99 Uoplyst/ikke relevant