Gå til sidens indhold

HAENDELSE

Langt navn

Hændelse i anbringelsessag

Generel Beskrivelse

Indberettet hændelse i anbringelsessagen

Følgende oplysninger skal indberettes ved hver afgørelse om anbringelse uden for hjemmet og ved andre sagshændelser i anbringelsesforløbet: 1) Indberettende kommune (handlekommune). 2) Barnets eller den unges CPR-nummer (eller fødselsdato og udlændingenummer). 3) Alder og køn for børn og unge uden CPR-nummer. 4) Afgørelse eller sagshændelse: a) Anbringelse. b) Ny handlekommune. c) Ændret anbringelsessted. d) Ændret anbringelsesgrundlag. e) Hjemgivelse/ophør.

Detaljeret beskrivelse

HAENDELSE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_HAENDELSE - Hændelse i anbringelsessag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 0 Iværksættelse af anbringelse
01-01-1970 1 Iværksættelse af ændret anbringelsessted
01-01-1970 1,1 Om-kategorisering plejefamilier i 2019-2020
01-01-1970 2 Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse
01-01-1970 3 Generel opfølgning af anbringelsen
01-01-1970 4 Forelæggelser for børn og unge-udvalget
01-01-1970 5 Hjemgivelse/ophør af anbringelse
01-01-1970 5,5 Sagsophør, anbringelse overdraget til anden handlekommune
01-01-1970 6 Afgørelse om behov for efterværn (§ 68, stk. 12) forud for det 18. år
01-01-1970 7 Iværksættelse/genetablering af efterværn med døgnophold i anbringelsessted
01-01-1970 7,2 Videreførelse af efterværn med døgnophold i anbringelsessted (18årige)
01-01-1970 7,5 Sagsoprettelse, anbringelse overdraget fra anden handlekommune
01-01-1970 0,2 Afgørelse om anbringelse