Gå til sidens indhold

ANSTED_KLAS

Langt navn

Anbringelsessted type

Generel Beskrivelse

Type af anbringelsessted, hvor barnet/den unge er anbragt.

Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelse af børn og unge i alderen 0-17 år uden for hjemmet efter § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, § 58, stk. 1-3, § 65 og § 75, stk. 1, i lov om social service, § 74 a i straffeloven, § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., § 765 i retsplejeloven, §§ 36-37, og § 62 l, stk. 1 og stk. 3 § 36, stk. 1-8, i udlændingeloven og § 14, stk. 1-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om døgnophold for unge i alderen 18-22 år, som gives som led i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, eller videreført døgnophold, jf. § 76 a i lov om social service.

Detaljeret beskrivelse

ANSTED_KLAS har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_ANSTEDKLAS - Anbringelsessted type
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Netværksplejefamilie (incl. Slægtsanbringelse)
01-01-1970 10 Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
01-01-1970 11 Kost- og eller efterskole
01-01-1970 12 Socialpædagogisk opholdssted
01-01-1970 13 Skibsprojekt
01-01-1970 14 almindelig plejefamilie (indtil 2014)
01-01-1970 15 kommunal plejefamilie (fra 2011)
01-01-1970 16 kommunalt døgntilbud (2006-2009)
01-01-1970 17 akutinstitution (2006-2009)
01-01-1970 18 Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge medfunktionsnedsættelse)
01-01-1970 19 Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge medfunktionsnedsættelse)
01-01-1970 01-01-2030 2 Almindelig plejefamilie, generelt godkendt
01-01-1970 20 Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge medfunktionsnedsættelse)
01-01-1970 21 Almen plejefamilie
01-01-1970 22 Almen plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 23 Forstærket plejefamilie
01-01-1970 24 Forstærket plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 25 Specialiseret plejefamilie
01-01-1970 26 Specialiseret plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 27 Almindelig plejefamilie, konkret godkendt, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 28 Almindelig plejefamilie, generelt godkendt, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 29 Kommunal plejefamilie, generelt godkendt, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 3 Almindelig plejefamilie, konkret godkendt
01-01-1970 30 Kommunal plejefamilie, konkret godkendt, unge med funktionsnedsættelse
01-01-1970 01-01-2030 4 Kommunal plejefamilie, generelt godkendt
01-01-1970 5 Kommunal plejefamilie, konkret godkendt
01-01-1970 6 Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted
01-01-1970 7 Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution
01-01-1970 8 Døgninstitution, sikret afdeling
01-01-1970 9 Døgninstitution, almindelig afdeling
01-01-1970 98 Sygehus
01-01-1970 99 Uoplyst/ikke relevant