Gå til sidens indhold

YDAARSAG

Langt navn

Forlængelsesårsag

Generel Beskrivelse

YDAARSAG Ydelsesårsag er kun defineret for sager vedrørende dagpenge ved sygdom. Koden angiver, hvorfor en sag har fået lov til at løbe længere end normalt i henhold til loven. Ydelsesårsag er som oftest blank.

Detaljeret beskrivelse

YDAARSAG Ydelsesårsag er kun defineret for sager vedrørende dagpenge ved sygdom. Koden angiver, hvorfor en sag har fået lov til at løbe længere end normalt i henhold til loven. Ydelsesårsag er som oftest blank.

YDAARSAG mangler værdier for året 1997. Hvorfor vides ikke.

Der er databrud 1996/1998 og 2014/2015.

Der foreligger ikke nogen forklaring på databrudet i 1996/1998, men som sagt mangler YDAARSAG værdier i 1997.

Databrudet i 2014/2015 kan forklares med, at 16 ydelseskoder nedlægges, og samtidig oprettes der tre:

Indholdsmæssige ændringer fra år til år i variablen YDAARSAG

YDAARSAG har missingværdi = blank fra og med år 2002. Før år 2002 er missingværdi = missing (dvs. ikke udfyldt)

1996: Oprettede ydelsesårsager: 54 - Pensionssag rejst 55 - Indstillet til førtidspension 2000: Oprettede ydelsesårsager: 56 - Afventer raskmelding, ingen foranstaltning 57 - Under lægebehandling, ingen foranstaltning 2001: Nedlagte ydelsesårsager: 08 - forlænget indstillet til førtidspension og 55 - Indstillet til førtidspension oprettet 31. marts. 2004: Oprettede ydelsesårsager: 32 - Nyt sygefravær, §26 stk.1
2007: Oprettede ydelsesårsager: 01 - SDPL §27 stk.1 nr.1, Revalider. til ordinært arbejdsmarked 24 - Er under lægebehandling efter ventetid §27 stk. 1 nr. 3 Nedlagte ydelsesårsager: 01 - Revalidering sandsynlig, men ikke planlagt 02 - Revalidering sandsynlig, afventer forrevalidering 03 - Revalidering sandsynlig, forrevalidering iværksat 04 - Revalidering sandsynlig, afventer iværksæt. af revalidering 10 - Under lægebeh.,forvent.arb.dyg.inden 26 uger 11 - Afventer lægebeh..forvent.arb.dyg.inden 26 uger 12 - Langv.lægebeh.,forvent.arb.dyg.inden 26 uger 13 - Langv.lægebeh.,forvent.arb.dyg.inden 226 uger 15 - Beh.påbegyndt - forvent.arb.dyg.inden 26 uger 16 - Under lægeb.- forvent.arb.dyg.inden 226 uger 30 - Nyt sygefravær - generel varighed 31 - Nyt sygefravær - forlængelse 40 - Afklaring, forlænges i 13 uger 41 - Afklaring, forlænges i yderligere 13 uger 2014: Oprettede ydelsesårsager: 02 - SDPL §27 stk.1 nr.4, Afklaring fleksjob/FØP/ressourceforløb 23 - SDPL §27 stk. 1 nr. 3, Forventes rask 32 - SDPL §26 stk.1, Nyt sygefravær omfattet af varighed

Nedlagte ydelsesårsager:
24 - Er under lægebehandling efter ventetid §27 stk. 1 nr. 3
32 - Nyt sygefravær, §26 stk.1  
43 - Afklaring til fleksjob/FØP, § 27 stk. 1 nr. 4
50 - Afventer forrevalidering/arbejdsprøvning
51 - Forrevalidering/arbejdsprøvning iværksat
52 - Afventer iværksættelse af egentlig revalidering
53 - Arbejdsskade anmeldt
52 - Afventer iværksættelse af egentlig revalidering
53 - Arbejdsskade anmeldt
54 - Pensionssag rejst
56 - Afventer raskmelding, ingen foranstaltning
57 - Under lægebehandling, ingen foranstaltning
60 - Afventer sygehusindlæggelse
61 - Afventer speciallægeundersøgelse
62 - Afventer speciallægeerklæring
63 - Afventer ambulant behandling

2016: Oprettede ydelsesårsager: 33 - SDPL §24 a og b, Nyt sygefravær - livstruende sygdom 2017: Nedlagte ydelsesårsager: 33 - SDPL §24 a og b, Nyt sygefravær - livstruende sygdom

Værdisæt

D280300.TXT_YDAARSAG - Forlængelsesårsag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1995 00
01-01-1995 02-04-2007 01
01-01-1995 02-04-2007 02
01-01-1995 02-04-2007 03
01-01-1995 02-04-2007 04
01-01-1992 31-12-1994 05
01-01-1995 06
01-01-1995 07
01-01-1995 31-12-2001 08
01-01-1995 02-04-2007 10
01-01-1995 02-04-2007 11
01-01-1995 02-04-2007 12
01-01-1995 02-04-2007 13
01-01-1995 14
01-01-1995 02-04-2007 15
01-01-1995 02-04-2007 16
01-01-1995 20
01-07-2014 23
01-01-1995 02-04-2007 30
01-01-1995 02-04-2007 31
01-07-2014 32
01-01-1995 02-04-2007 40
01-01-1995 02-04-2007 41
01-01-1995 42
01-01-1995 30-06-2014 43
01-01-1995 30-06-2014 50
01-01-1995 30-06-2014 51
01-01-1995 30-06-2014 52
01-01-1995 30-06-2014 53
01-01-1996 30-06-2014 54
01-01-1996 31-12-2001 55
01-01-2000 30-06-2014 56
01-01-2000 30-06-2014 57
01-01-1995 30-06-2014 60
01-01-1995 30-06-2014 61
01-01-1995 30-06-2014 62
01-01-1995 30-06-2014 63
01-07-2014 02
03-04-2007 01
02-04-2007 30-06-2014 24
01-01-2004 30-06-2014 32
01-01-2016 31-12-2017 33
03-04-2007 30-06-2014 02
01-07-2014 24