Gå til sidens indhold

VISITATION

Langt navn

Visitation

Generel Beskrivelse

For sygesager skal forvaltningen med en kode angive, hvorldes udsigten for sygdommen er. Bemærk, at koden angiver sagsbehandlerens skøn enten ved sagens afslutning eller ved udtrækstidspunktet.

Det må antages, at det ofte forekommer, at en sygesag først betragtes som en sag, der kan blive langvarig - og ved en senere opfølgning ser det så ud til, at tilbagevending til arbejdet vil ske snart. I sådanne tilfælde vil visitationskoden derfor først være blank, herefter måske 2 for på et senere tidspunkt at blive ændret til 1. I udtrækket til Danmarks Statistik indgår ikke nogen form for historik. Den konkrete værdi af koden i registeret vil derfor være ganske tilfældig alt efter hvor i sygdomsforløbet, udtrækket er foretaget.

Variablen anvendes derfor ikke af Danmarks Statistik.

Variablen indgår først fra medio 2005.

0 i visitationskode er i selve datatabellen vist som null.

Detaljeret beskrivelse

For sygesager skal forvaltningen med en kode angive, hvorldes udsigten for sygdommen er. Bemærk, at koden angiver sagsbehandlerens skøn enten ved sagens afslutning eller ved udtrækstidspunktet. Visitationskoden kan skifte undervejs - fx må det antages, at en 'alvorllig' kode kan blive ændret til en mindre alvorlig i takt med at personen bliver rask. Variablen anvendes ikke af Danmarks Statistik.

Variablen indgår først fra medio 2005.

Værdisæt

D280300.TXT_VISITATION - Visitation
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1995 0 Ikke udfyldt
01-01-2005 1 Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående
01-01-2005 2 Risiko for langt sygeforløb eller for arbejdsevnen (kat.2)
01-01-2005 3 Sygdommen medfører et længevarende sygeforløb (kategori 3)