Gå til sidens indhold

SIKRHP

Langt navn

Udbetalt beløb til den sikrede

Generel Beskrivelse

SIKRHP Det udbetalte dagpengebeløb i danske kroner udbetalt direkte til den sikrede (borgeren) i tællingsåret som forsørgelsesgrundlag for den periode, der er angivet ved variablene FOERBER (første beregningsdato) og SIDBER (sidste beregningsdato), når borgeren ikke kan arbejde på grund af sygdom eller nyfødt barn.

Hvis arbejdsgiveren betaler løn under sygefraværet eller barselsorloven vil SIKRHP have væriden 0. De udbetalte dagpenge vil da figurere i variablen ARBGHP,

Beløbet kan vedrøre dagpengedage i tidligere kalenderår.

Detaljeret beskrivelse

SIKRHP. Det udbetalte dagpengebeløb i danske kroner udbetalt direkte til den sikrede (borgeren) i tællingsåret som forsørgelsesgrundlag for den periode, der er angivet ved variablene FOERBER (første beregningsdato) og SIDBER (sidste beregningsdato), når borgeren ikke kan arbejde på grund af sygdom eller nyfødt barn. Hvis arbejdsgiveren betaler løn under sygefraværet eller barselsorloven vil SIKRHP have væriden 0. De udbetalte dagpenge vil da figurere i variablen ARBGHP, ARBGHP og SIKRHP er begge større end nul, hvis der i kun er blevet udebtalt løn i en del af perioden.

Beløbet kan vedrøre dagpengedage i tidligere kalenderår.

Væsentlige lovændringer:

2000: Offentligt ansatte kommer med i registeret. 2000: Barselsorlov til mænd øges med 2 uger. 2002-27. marts: trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Samlet barselsorlov blev sat op fra 26 til 46 uger. 2007-2. apr.l: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet, sat op fra 14 til15 dage. 2008-2. jun.: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet, sat op fra 15 til 21 dage. 2012-1. jan.: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet sat op fra 21 til 30 dage. 2012-1. dec.: blev administrationen af dagpenge ved fødsel flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel