Gå til sidens indhold

SAGSART

Langt navn

Syge- eller barselssagens art

Generel Beskrivelse

SAGSART Variablen angiver lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge.
Da lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge kan ændre sig i løbet af et fraværsforløb, kan SAGSART skifte værdi henover tid.

Detaljeret beskrivelse

SAGSART Variablen angiver lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge.
Da lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge kan ændre sig i løbet af et fraværsforløb, kan SAGSART skifte værdi henover tid. Det gælder fx de sagsarter vedrørende sygdom, hvor der ydes dagpenge i den normale arbejdsgiverperiode (forsikrede arbejdsgivere, kronisk syge, arbejdsløse mv.). Efter udløbet af arbejdsgiverperioden skifter sagsarten til de almindelige sagsarter for sygdom. For fødselssager skifter en graviditetssag automatisk til en fødselssag ved barnets fødsel. Skiftet sker ved, at den første fraværsperiode afsluttes, og SIDBER tildeles en værdi, hvorefter en ny periode med startdato (FOERBER) =dato for næste dag. påbegyndes.

SAGSART indgår i områdets definition af en sag. For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person, sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa, medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune

SAGSART skifter ind imellem værdisæt på grund af lovændringer, men en lovændring kan også betyde, at den samme værdi af SAGSART får ny bedtydning. Fx skifter koden for dagpenge udbetalt i arbejdsgiverprioden ikke værdi, selvom arbejdsgiverperioden er blevet forlænget.

Indholdsmæssige ændringer fra år til år i variablen SAGSART:

1998: Oprettede Sagsarter: 18 - Pasning syge børn, lønmodtagere. 23 - Pasning syge børn, selvstændige. 43 - Flexjob, ansat inden 31.12.2012. (Sygedagpenge fra første sygedag) 44 - Flexjob off. arbejdsgivere. (Kommunen udbetaler sygedagpenge fra første dag. Efter 8 ugers fravær stopper dagpengene fra kommunen - i stedet skal arbejdsgiveren selv betale.) 76 - Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere (blev kort tid efter afskaffet) 81 - Fædreorlov uge 25-26, selvstændige (blev kort tid efter afskaffet)

Ændrede Sagsarter: 
22 - Frivilligt forsikrede selvstændige: Tidligere kunne de frivilligt forsikrede få dagpenge 
    fra 1. sygedag. Efter ændringen kan man mod at betale en forhøjet præmie stadig få 
          dækning fra 1. dag - men ved betaling af en lavere præmie starter dækningen først på 3. dagen. 


75 og 80: 
       Indtil 1. april 1998 dækkede disse sagsarter kun fædreorlov i de 2 første uger efter 
       fødslen - men dækker i en kort periode også de nye ekstra 2 uger til fædrene i uge 25-26 efter fødslen. Senere samme år kom selvstændige                 sagsarter, 76 og 81, til denne nye form for orlov.

18 og 23: 
Pr. 29. juni trådte nye regler om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn i kraft. 
      Tidligere fandtes reglerne herom i bistandsloven. De nye sagsarter blev af Danmarks Statistik til og med 2005 rubriceret sammen med                sygedagpengene, men fra 2006 er de placeret samen med barselsdagpengene, da de nu findes i den nye barselslov.

1999: Ændrede Sagsarter: 21: selvstændige: Tidligere kunne selvstændige først modtage dagpenge efter 3 ugers sygdom, men pr. 1/1 1999 nedsættes perioden til 2 uger.

2000: Andre ændringer: Pr. 1. januar sidestilles offentlige og private arbejdsgivere. Det indebærer, at der nu udbetales dagpenge til offentligt ansatte efter den normale arbejdsgiverperiode samt i tilfælde, hvor der ikke er nogen arbejdsgiverperiode.

Oprettede Sagsarter:
77 - 2 uger efter adoption, lønmodtagere (Tidligere indgik denne orlov i sagsarterne 75).
82 - 2 uger efter adoption, selvstændige (Tidligere indgik denne orlov i sagsarterne 80)

2001: Nedlagte sagsarter: 44 - Flexjob off. arbejdsgiver (Fremover: alle sager vedr. fleksjob placeret under sagsart 43.) 76 - Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere 81 - Fædreorlov uge 25-26,selvstændige

2002: Oprettede Sagsarter: Der indføres følgende nye sagsarter vedr. barselsorlov efter lovens ikrafttræden pr. 27. marts (idet børn født i de første måneder af 2002 også kan benytte de nye regler.): 24 - Fødsel, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov 25 - Fødsel, selvstændige, 32 uger fælles orlov 27 - Adoption,selvstændige ,32 uger fælles orlov 26 - Adoption, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov 35 - Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, lønmodtagere 36 - Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, selvstændige 37 - Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, lønmodtagere 38 - Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, selvstændige 45 - Bortadoption/dødfødsel mv., lønmodtagere 46 - Bortadoption/dødfødsel mv. ,selvstændige 47 - Graviditetsbetinget sygdom, lønmodtagere 48 - Graviditetsbetinget sygdom, selvstændige 55 - Forlængelse genoptaget arbejdstid, lønmodtagere 56 - Forlængelse genoptaget arbejdstid,selvstændige

Bemærk, at de nye barselsregler erstatter såvel de tidligere barselsregler, men også reglerne om børnepasningsorlov, der ikke indgik i barselsorlovsstatistikken.

2001: Nedlagte sagsarter: 8 - 22 uger efter adoption,selvstændige

2004: Ændrede Sagsarter: 12 - forsikrede arbejdsgivere: Der indføres pr. 1/1 en karensdag, således at dagpengene ikke ydes for første sygedag.

2005: Oprettede Sagsarter: 07 - Orlov før adoption, lønmodtagere 08 - Orlov før adoption, selvstændige 09 - Ferieydelse, ej optjent feriepenge under barselsorlov (Nye sagsart vedr. udbetaling af ferieydelse i forbindelse med tidligere afholdt barselsorlov oprettes pr. 1/5. Danmarks Statistik medtager dagpengene som beløb, men sætter varigheden til 0 dage, da der jo ikke er tale om barselsorlov.)

2006: Ændrede Sagsarter: De tidligere såkaldte §28-aftaler vedr. kronisk syge, skifter navn til §56-aftaler.

2007: Ændrede Sagsarter: Arbejdsgiverperioden for almindelige sygesager forlænges pr. 1/4 til 15 dage.

2008: Ændrede Sagsarter: Arbejdsgiverperioden for almindelige sygesager forlænges pr. 2/6 til 21 dage.

2009: Oprettede Sagsarter: 15 - Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 8 uger 19 - Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 13 uger

2012: Oprettede Sagsarter: 29 - Kronisk syge, selvstændige, § 58a 40 - Fleksjob, ansat efter 31.12.2012

Ændrede Sagsarter: 
Arbejdsgiverperioden for almindelige sygesager forlænges pr. 1/1 til 30 dage.

Værdisæt

D280300.TXT_SAGSART - Syge- eller barselssagens art
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1995 31-12-1996 00 Uoplyst
01-01-2005 07 Orlov før adoption,lønmodtagere
01-01-2005 08 Orlov før adoption,selvstændige
01-01-2005 09 Ferieydelse, ej optjent feriepenge under barselsorlov
01-01-1995 10 Fødsel,lønmodtagere m/k
01-01-1995 11 Efter arbejdsgiverperioden
01-01-1995 12 Forsikrede arbejdsgivere
01-01-1995 13 Ingen arbejdsgiverperiode
01-01-1995 14 Kronisk syge
06-07-2009 15 Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 8 uger
01-01-1995 16 Forskudsvis udlagte dagpenge
01-01-1995 17 Arbejdsløse
01-01-1998 18 Pasning syge børn,lønmodtagere
06-07-2009 19 Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 13 uger
01-01-1995 20 Fødsel, selvstændige
01-01-1995 21 Efter 2. uge, selvstændige
01-01-1995 22 Frivilligt sikrede selvstændige
01-01-1998 23 Pasning syge børn, selvstændige
01-01-2002 24 Fødsel, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov
01-01-2002 25 Fødsel, selvstændige, 32 uger fælles orlov
01-01-2002 26 Adoption, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov
01-01-2002 27 Adoption,selvstændige ,32 uger fælles orlov
01-03-2012 29 Kronisk syge, selvstændige, § 58a
01-01-2002 35 Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, lønmodtagere
01-01-2002 36 Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, selvstændige
01-01-2002 37 Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, lønmodtagere
01-01-2002 38 Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, selvstændige
31-12-2012 40 Fleksjob, ansat efter 31.12.2012
01-01-1995 41 Arbejdsskade, selvstændige
01-01-1995 42 Arbejdsskade, lønmodtagere
01-01-1998 43 Flexjob, ansat inden 31.12.2012
01-01-1998 31-12-2001 44 Flexjob off. arbejdsgiver
01-01-2002 45 Bortadoption/dødfødsel mv., lønmodtagere
01-01-2002 46 Bortadoption/dødfødsel mv. ,selvstændige
01-01-2002 47 Graviditetsbetinget sygdom, lønmodtagere
01-01-2002 48 Graviditetsbetinget sygdom, selvstændige
01-01-1995 49 For sen anmeldelse, ingen dagpenge, medtages ej
01-01-1995 50 Adoption, lønmodtagere
01-01-2002 55 Forlængelse genoptaget arbejdstid, lønmodtagere
01-01-2002 56 Forlængelse genoptaget arbejdstid,selvstændige
01-01-1995 60 Adoption, selvstændige
01-01-1995 65 Graviditet, lønmodtagere
01-01-1995 70 Graviditet, selvstændige
01-01-1995 75 2 uger efter fødsel, lønmodtagere
01-01-1998 31-12-2001 76 Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere
01-01-2000 77 2 uger efter adoption,lønmodtagere
01-01-1995 80 2 uger efter fødsel,selvstændige
01-01-1998 31-12-2001 81 Fædreorlov uge 25-26,selvstændige
01-01-2000 31-12-2002 82 2 uger efter adoption,selvstændige