Gå til sidens indhold

PENOPHOER

Langt navn

Ophørsårsag inkl. pensionistregler

Generel Beskrivelse

PENOPHOER En særlig udgave af ophørsårsagskoderne, hvor Danmarks Statistik har adskilt sygesager, der er ophørt efter de almindelige regler, og sager, der er ophørt efter de særlige pensionistregler.

Detaljeret beskrivelse

PENOPHOER PENOPHOER er en særlig udgave af ophørsårsagerne (OPHOERSAA), hvor Danmarks Statistik har adskilt sygesager, der ophører efter de almindelige regler, fra sygesager, som ophører efter de særlige pensionistregler.

Ligesom OPHOER er PENOPHOER opdelt efter forskellige regler i den til enhver tid gældende lovgivning. I forbindelse med kodeændringer optræder derfor forskellige typer af databrud.

Der kommer løbende nye koder til, og andre forsvinder, hvilket giver de interne databrud. Der er ingen koder, der ændrer betydning over tid.

Fra 2002 har Danmarks Statistik indsat kode = 99 i tilfælde, hvor en sag automatisk er stoppet efter arbejdsgiverperioden. For sager, der ikke er afsluttede ved udgangen af tællingsåret, er feltet blankt.

PENOPHOER beregnes ud fra OPHOERSAA ved hjælp af følgende beslutningstabel:

Hvis OPHOERSAA antager en af værdierne: 27, 28 sættes PENOPHOER lig med: 11. Hvis OPHOERSAA antager en af værdierne: 05,14,16,17,25 sættes PENOPHOER lig med: 7 hvis KMD-variablen pensionistkode antager en af værdierne 01,02,04,05 ellers sættes PENOPHOER lig med: 6.
Hvis OPHOERSAA antager en af værdierne: 12,13 sættes PENOPHOER lig med: 9. Hvis OPHOERSAA antager en af værdierne: 06,07,08,09,10,11,15,18,19,20,21,22,23,24, 26,29,30,31,32,33,34 sættes PENOPHOER lig med: OPHOERSAA + 2. Hvis OPHOERSAA antager en af værdierne: 01,02,03,04,99 sættes PENOPHOER lig med: OPHOERSAA. Hvis OPHOERSAA antager en af værdierne: 21, 22 sættes PENOPHOER lig med: OPHOERSAA + 20 I alle andre tilfælde sættes PENOPHOER lig 0.

Værdisættet for KMD-variablen pensionistkode er som følger:

Blank: Borgeren er ikke pensionist.

1: Borgeren er pensionist, og dermed omfattet af pensionistvarighed på 26 uger de
forudgående 12 kalendermåneder

2: Borgeren er pensionist, men med forlænget varighed som den generelle varighed
på 52 uger de forudgående 18 kalendermåneder

Vær opmærksom på, at der er fejl i variablen PENOPHOER. Den interessante forskel mellem OPHOERSAA og PENOPHOER foreligger, når PENOPHOER er lig med '07'. Men der findes siden år 2002 ingen observationer med PENOPHOER lig med '07'. Indtil da optræder der 500-550 hvert år. Fejlen skyldes, at en betingelse som at pensionistkode skal være en af værdierne ('01','02','04','05') altid er falsk, når pensionistkode kun er en karakter lang, og kun kan antage værdierne blank, '1' eller '2'.

Værdisæt

D280300.TXT_PENOPHOER - Ophørsårsag inkl. pensionistregler
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1995 00 Ikke ophørt/ej indberettet
01-01-1995 01 Rask
01-01-1995 02 Raskmeldt af forvaltningen
01-01-1995 31-12-2010 03 Blank, ikke ophørt
01-01-1995 04 Død
01-01-1995 06 Almindelige regler
01-01-1995 07 Pensionistregler
01-01-1995 08 Overgang til folkepension
01-01-1995 09 Overgang til førtidspension
01-01-1995 11 Revalidering
01-01-1995 12 Flytning
01-01-1995 13 Andet
01-01-1995 17 Barsel/adoption før varighedsbegrænsning
01-01-1995 20 Lægeerklæring ikke afleveret
01-01-1995 21 Overgår til dagpenge
01-01-1995 31-12-2009 22 Nægter behandling mv. (paragraf 8)
01-01-1995 25 Edb-teknisk ophør
01-01-1995 26 Midlertidigt ophør (ferie)
01-01-9993 31-12-9993 27 Ophør efter forlængelse
01-01-1995 28 Sag overgår til delt barselsorlov
01-01-1998 31 Ophør efter 8 uger, fleksjob off.
01-01-1998 32 Ophør efter pasning af sygt barn
01-01-1998 33 Overgår til fleksjob - udgået
01-01-1998 34 Overgår til A-kasse/AF
01-01-1995 35 Barn dødt/bortadopteret
01-01-2005 36 Ferieydelse vedr. barselsorlov
01-01-2002 99 Skift af sagsart
01-07-2015 42 Overgår til jobafklaringsforløb
01-01-2010 22 Forhaler helbredelsen
06-07-2009 24 Ophør grundet sagsartskift
01-01-1995 37 Manglende medvirken - opfølgning
06-07-2009 23 Automatisk ophør af sagsart 15
01-01-1995 05-07-2009 23 Sagsart 14, offentligt ansat