Gå til sidens indhold

OPHOERSAA

Langt navn

Ophørsårsag

Generel Beskrivelse

OPHOERSAA Angiver, hvorfor en sag er stoppet - raskmelding, overgang til pension osv. Er sagen ikke afsluttet er feltet tomt eller 0. Indgår i definitione af en "sag".

Detaljeret beskrivelse

OPHOERSAA Angiver, hvorfor en sag er stoppet - raskmelding, overgang til pension osv. Er sagen ikke afsluttet er feltet tomt eller 0.

Variablen OPHOERSAA indgår i definitionen af begrebet "en sag". For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person, sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa, medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune.

Ophørsårsagerne er opdelt efter forskellige regler i den til enhver tid gældende lovgivning.I forbindelse med kodeændringer optræder der derfor forskellige typer af databrud. Der kommer løbende nye koder til, og andre forsvinder, hvilket giver de interne databrud. Der er ingen koder, der ændrer betydning over tid,

Fra 2002 har Danmarks Statistik indsat kode = 99 i tilfælde, hvor en sag automatisk er stoppet efter udløbet af arbejdsgiverperioden.

Føllgende kodeændringer har bevirket indholdsmæssige ændringer i variablen OPHOERSAA

1996: Nedlagte sagsarter: 05 - Varighedsgrænse nået

1997: Oprettede sagsarter: 27 - Bruttovalidering 28 - Aktivlovens par. 60

1998: Oprettede Sagsarter: 29 - Ophør efter 8 uger, flexjob off. 30 - Ophør, pasning sygt barn 31 - Berettiget til fleksjob 32 - Overgår til A-kasse/AF

2002: Oprettede sagsarter: 99 - Skift af sagsart

Nedlagte sagsarter: 
11 - Andet

2003: Nedlagte sagsarter: 07 - Tilkendt pension/forskud på pension (indberettet 12+13)

2004: Oprettede sagsarter: 12 - Tilkendt pension

2005: Oprettede sagsarter: 34 - Ferie slut

2009: Oprettede sagsarter: 21 - Automatisk ophør af sagsart 15 22 - Ophør grundet sagsartskift

Nedlagte sagsarter: 
20 - Nægter behandling mv., par. 8
21 - Sagsart 14, offentlig ansat
22 - Fyldt 70 år/varighed
27 - Bruttovalidering

2010: Oprettede sagsarter: 20 - Forhaler helbredelsen 27 - Overgår til revalidering

2011: Nedlagte sagsarter: 28 - Aktivlovens par. 60

2014: Oprettede sagsarter: 40 - Overgår til jobafklaringsforløb

Nedlagte sagsarter: 
25 - Ophør efter forlængelse

Værdisæt

D280300.TXT_OPHOERSAA - Ophørsårsag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2004 12
01-01-1997 31-12-2009 27
01-01-1995 00
01-01-1995 01
01-01-1995 02
01-01-1995 04
01-01-1995 01-12-1996 05
01-01-1995 06
01-01-1995 31-12-2003 07
01-01-1995 09
01-01-1995 10
01-01-1995 31-12-2002 11
01-01-1995 14
01-01-1995 15
01-01-1995 16
01-01-1995 17
01-01-1995 18
01-01-1995 19
01-01-2010 20
06-07-2009 21
06-07-2009 22
01-01-1995 23
01-01-1995 24
01-01-1995 30-06-2014 25
01-01-1995 26
01-01-2010 27
01-01-1997 31-12-2011 28
01-01-1998 29
01-01-1998 30
01-01-1998 31
01-01-1998 32
01-01-1995 33
01-01-2005 34
01-01-1995 35
01-01-2002 99
01-01-1995 05-07-2009 21
01-01-1995 05-07-2009 22
01-07-2014 40
01-01-1995 31-12-2009 20
01-01-2012 28