Gå til sidens indhold

OPHOERSAA

Langt navn

Ophørsårsag

Generel Beskrivelse

OPHOERSAA Angiver, hvorfor en sag er stoppet - raskmelding, overgang til pension osv. Er sagen ikke afsluttet er feltet tomt eller 0. Indgår i definitione af en "sag".

Detaljeret beskrivelse

OPHOERSAA Angiver, hvorfor en sag er stoppet - raskmelding, overgang til pension osv. Er sagen ikke afsluttet er feltet tomt eller 0.

Variablen OPHOERSAA indgår i definitionen af begrebet "en sag". For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person, sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa, medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune.

Ophørsårsagerne er opdelt efter forskellige regler i den til enhver tid gældende lovgivning.I forbindelse med kodeændringer optræder der derfor forskellige typer af databrud. Der kommer løbende nye koder til, og andre forsvinder, hvilket giver de interne databrud. Der er ingen koder, der ændrer betydning over tid,

Fra 2002 har Danmarks Statistik indsat kode = 99 i tilfælde, hvor en sag automatisk er stoppet efter udløbet af arbejdsgiverperioden.

Føllgende kodeændringer har bevirket indholdsmæssige ændringer i variablen OPHOERSAA

1996: Nedlagte sagsarter: 05 - Varighedsgrænse nået

1997: Oprettede sagsarter: 27 - Bruttovalidering 28 - Aktivlovens par. 60

1998: Oprettede Sagsarter: 29 - Ophør efter 8 uger, flexjob off. 30 - Ophør, pasning sygt barn 31 - Berettiget til fleksjob 32 - Overgår til A-kasse/AF

2002: Oprettede sagsarter: 99 - Skift af sagsart

Nedlagte sagsarter: 
11 - Andet

2003: Nedlagte sagsarter: 07 - Tilkendt pension/forskud på pension (indberettet 12+13)

2004: Oprettede sagsarter: 12 - Tilkendt pension

2005: Oprettede sagsarter: 34 - Ferie slut

2009: Oprettede sagsarter: 21 - Automatisk ophør af sagsart 15 22 - Ophør grundet sagsartskift

Nedlagte sagsarter: 
20 - Nægter behandling mv., par. 8
21 - Sagsart 14, offentlig ansat
22 - Fyldt 70 år/varighed
27 - Bruttovalidering

2010: Oprettede sagsarter: 20 - Forhaler helbredelsen 27 - Overgår til revalidering

2011: Nedlagte sagsarter: 28 - Aktivlovens par. 60

2014: Oprettede sagsarter: 40 - Overgår til jobafklaringsforløb

Nedlagte sagsarter: 
25 - Ophør efter forlængelse

Værdisæt

D280300.TXT_OPHOERSAA - Ophørsårsag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2004 12 Tilkendt pension
01-01-1997 31-12-2009 27 Bruttovalidering
01-01-1995 00 Blank, ikke ophørt
01-01-1995 01 Raskmelding fra sikrede
01-01-1995 02 Raskmeldt af forvaltningen, par. 5
01-01-1995 04 Død
01-01-1995 01-12-1996 05 Varighedsgrænse nået
01-01-1995 06 Folkepension
01-01-1995 31-12-2003 07 Tilkendt pension/forskud på pension (indberettet 12+13)
01-01-1995 09 Andre revalideringsm. foranst.
01-01-1995 10 Flyttet
01-01-1995 31-12-2002 11 Andet
01-01-1995 14 Generel varighedsbegrænsning
01-01-1995 15 Barsel/adoption før varighedsbegrænsn.
01-01-1995 16 Varighed barsel/adoption
01-01-1995 17 Varighed pensionister
01-01-1995 18 Lægeerklæring ikke afleveret
01-01-1995 19 Sagsart 49/91, overgår til dagpenge
01-01-2010 20 Forhaler helbredelsen
06-07-2009 21 Automatisk ophør af sagsart 15
06-07-2009 22 Ophør grundet sagsartskift
01-01-1995 23 Edb-teknisk ophør
01-01-1995 24 Midlertidigt ophør (ferie)
01-01-1995 30-06-2014 25 Ophør efter forlængelse
01-01-1995 26 Barsel/Adoption - orloven deles
01-01-2010 27 Overgår til revalidering
01-01-1997 31-12-2011 28 Aktivlovens par. 60
01-01-1998 29 Ophør efter 8 uger, flexjob off.
01-01-1998 30 Ophør, pasning sygt barn
01-01-1998 31 Berettiget til fleksjob
01-01-1998 32 Overgår til A-kasse/AF
01-01-1995 33 Barn død/bortadopteret
01-01-2005 34 Ferie slut
01-01-1995 35 Manglende medvirken - opfølgning
01-01-2002 99 Skift af sagsart
01-01-1995 05-07-2009 21 Sagsart 14, offentlig ansat
01-01-1995 05-07-2009 22 Fyldt 70 år/varighed
01-07-2014 40 Overgår til jobafklaringsforløb
01-01-1995 31-12-2009 20 Nægter behandling mv., par. 8
01-01-2012 28 Ugyldig kode