Gå til sidens indhold

NEDTIM

Langt navn

Nedsat timetal

Generel Beskrivelse

Er værdien større end 0, er der tale om, at arbejdet er genoptaget delvist.

NEDTIM indeholder det antal timer i en arbejdsuge, hvormed arbejdet er genoptaget, og variablen NEDMIN supplerer MEDTIM således, at de to variable tilsammen angiver det antal timer og minutter i en arbejdsuge, hvormed arbejdet er genoptaget.

Det skal dog bemærkes, at at oplysningen er et øjebliksbillede - taget enten ved sagens afslutning eller ved årsskiftet.

Værdisæt 00-23

Detaljeret beskrivelse

Er værdien større end 0 er der tale om, at arbejdet er genoptaget delvis. Det skal dog bemærkes, at at oplysningen er et øjebliksbillede - taget enten ved sagens afslutning eller ved årsskiftet.

Findes fra 2005.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel