Gå til sidens indhold

FRAVDAGE

Langt navn

Antal fraværsdage

Generel Beskrivelse

FRAVDAGE Det samlede antal fraværsdage for et fraværsforløb inkl. en eventuel arbejdsgiverperiode og inkl. dage, der lå i tidligere tællingsår.

Detaljeret beskrivelse

FRAVDAGE Det samlede antal fraværsdage for et fraværsforløb inkl. en eventuel arbejdsgiverperiode og inkl. dage, der lå i tidligere tællingsår.

Er beregnet som antallet af dage fra første fraværsdag (FOERFRAV) til sidste beregningsdag (SIDBER), eller, hvis sagen ikke er slut ved årets udgang, fra FOERFRAV til 31. december.

Benyttes til at analysere længden af fraværet for afsluttede forløb.

FRAVDAGE= SIDBER - FOERFRAV + 1, hvis SIDBER er en gyldig dato FRAVDAGE= 31. december i TAELAAR - FOERFRAV, hvis SIDBER er missing.

Væsentlige lovændringer:

Den 27. marts 2002 trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Udviklingen i barselsperiodens længde i årene 1993 til 2009 fremgår af den vedlagte tabel (se nedenfor).

Den 27. marts 2002 trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Udviklingen i barselsperiodens længde i årene 1993 til 2009 illustreres ved nedestående tabel, hvoraf 2002 reglernes betydning fremgår.

Mor             Far           Samlet orlov
--------------------------------------           --------------------------------------- ------------------------------
før pligt  kun.  max   pligt  kun max Før efter
fødsel orlov  mor dele  orlov  far dele  fødsel fødsel

1993 4 14 10 10 4 24 1994 4 14 10 10 4 24 1995 4 14 10 10 4 24 1996 4 14 10 10 4 24 1997 4 14 10 10 4 24 1998 4 14 10 10 4 24 1999 4 14 10 10 4 24 2000 4 14 10 2+2 10 4 26 2001 4 14 10 2+2 10 4 26 2002 4 14 32 2 32 4 46 2003 4 14 32 2 32 4 46 2004 4 14 32 2 32 4 46 2005 4 14 32 2 32 4 46 2006 4 2 12 32 2 32 4 46 2007 4 2 12 32 2 32 4 46 2008 4 2 12 32 2 32 4 46 2009 4 2 12 32 2 32 4 46 2010 4 2 12 32 2 32 4 46 2012 4 2 12 32 2 32 4 46 2013 4 2 12 32 2 32 4 46 2014 4 2 12 32 2 32 4 46 2015 4 2 12 32 2 32 4 46 2016 4 2 12 32 2 32 4 46

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel