Gå til sidens indhold

FOERFRAV

Langt navn

Første fraværsdag

Generel Beskrivelse

FOERFRAV Første fraværsdag - for sygedagpenge første sygedag, og for barseslorlov første orlovsdag. Dagpenge udbetales ikke nødvendigvis fra og med første fraværsdag. Første dag for udbetaling af dagpenge er angivet i variablen FOERBER.

FOERFRAV kan godt ligge før tællingsåret.

Detaljeret beskrivelse

FOERFRAV Første fraværsdag - for sygedagpenge første sygedag, og for barseslorlov første orlovsdag. Dagpenge udbetales ikke nødvendigvis fra og med første fraværsdag. Første dag for udbetaling af dagpenge er angivet i variablen FOERBER.

FOERFRAV kan godt ligge før tællingsåret.

FOERFRAV vil ofte ligge før FOERBER, den første dag, hvor der udbetales dagpenge. Forskellen vil afhænge af SAGSART og typisk afspejle den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale, eller den periode, hvor den selvstændige selv betaler.

Formatet er ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag). FOERFRAV er altid en gyldig dato.

Variablen FOERFRAV indgår i områdets definitionen af "en sag". For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person , sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa , medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel