Gå til sidens indhold

FOERBER

Langt navn

Første dagpengedag

Generel Beskrivelse

FOERBER Første beregningsdag for dagpengene for den pågældende periode. Er der tale om en sag, hvor der ydes dagpenge fra første dag, er første beregningsdag den samme som første fraværsdag. I andre tilfælde ligger første beregningsdag efter første fraværsdag. Første beregningsdag kan ligge før tællingsåret. Formatet er ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag).

Detaljeret beskrivelse

FOERBER Første beregningsdag for dagpengene for den pågældende periode. Er der tale om en sag, hvor der ydes dagpenge fra første dag, er første beregningsdag den samme som første fraværsdag. I andre tilfælde ligger første beregningsdag efter første fraværsdag.

Intervallet mellem FOERFRAV (første fraværsdag) og FOERBER vil afhænge af SAGSART og typisk afspejle den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale, eller den periode, hvor den selvstændige selv betaler. Første beregningsdag kan ligge før tællingsåret.

Antallet af dage fra FOERBER til SIDBER (dvs. fra første til sidste dagpengedag, begge dage inkl.) angiver den periode, der er udbetalt dagpenge for.

Formatet er ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag). FOERBER er altid en gyldig dato. FOERBER indgår i beregningen af ANTDAGE og BERDAGE. Se evt. disse variable for nærmere beskrivelse af beregningsformen.

2007-2. april: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for den syge, sat op fra 14 dage til 15 dage. 2008-2. juni: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for den syge, sat op fra 15 dage til 21 dage.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel