Gå til sidens indhold

BARNCPR

Langt navn

Barnets cpr-nummer

Generel Beskrivelse

BARNCPR Angiver for fødselssager personnummeret på barnet. Benyttes til at analysere den samlede mængde barselsorlov, der bliver holdt for en barn, uanset om det er moderen eller faderen, der afholder orloven.

Variablen blev først taget i brug i løbet af 2002, og i det første år var brugen mangelfuld.

Findes ikke for sygdomssager.
For fravær på grund af graviditet har variablen kun en værdi, hvis variablen er blevet opdateret efter, at barnet er blevet født og har fået et cprnummer. For fravær på grund af en sygeligt forløbende graviditet der ender med en abort, er BARNCPR nødvendigvis missing.

Detaljeret beskrivelse

BARNCPR Angiver for fødselssager personnummeret på barnet. Benyttes til at analysere den samlede mængde barselsorlov, der bliver holdt for en barn, uanset om det er moderen eller faderen, der afholder orloven.

Variablen blev først taget i brug i løbet af 2002, og i det første år var brugen mangelfuld.

Findes ikke for sygdomssager.
For orlov på grund af graviditet har variablen kun en værdi, hvis variablen er blevet opdateret efter, at barnet er blevet født og har fået et cprnummer. I de tifælde, hvor fødslen ikke har fundet sted inden årets udgang, vil BARNCPR være uoplyst. For fravær på grund af en sygeligt forløbende graviditet der ender med en abort, er BARNCPR nødvendigvis missing.

For sager fra sidst på året (herunder relativt mange sager, hvor faderen har taget sine 2 ugers fædreorlov) forekommer det jævnligt, at BARNCPR ikke er angivet fx fordi barnet ikke har nået at få et cpr-nummer inden orlovens afholdelse.

I forbindelse med flerfødsler kan det ske, at moderens værdi for BARNCPR er forskellig fra faderens værdi for BARNCPR.

Missingværdier for BARNCPR er enten angivet som blank eller som '0000000000'.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel