Gå til sidens indhold

Serviceydelser

Beskrivelse

Statistikken belyser branchen ved deres relative fordeling på serviceydelser.Herunder eksporten til lande indenfor og udenfor EU. Herudover belyses omsætningens relative fordeling på forskellige kundegrupper.

Statistikken er stikprøvebaseret og gennemføres hvert år/hver 2. år, som er en del af EU-forordning om statistik over erhvervsstruktur.

Der findes ingen delopgaver under Serviceydelser

Variable