Gå til sidens indhold

GROWTH_AARSV

Langt navn

Vækst målt i årsværk

Generel Beskrivelse

Vækst målt i årsvaerk - min. 20 pct. pr. år over en treårig periode

Detaljeret beskrivelse

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgø-relsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2008-2011 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomhe-der, der var reelt nye i 2006 og 2007 og havde fem eller flere ansatte i 2008. Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel