Gå til sidens indhold

AARSV_SLUTAAR

Langt navn

Antal fuldtidsbeskæftigede i vækstperiodens slutår

Generel Beskrivelse

Antal fuldtidsansatte i virksomhedens sluttår dækker over det antal fuldtidsbeskæftigede virksomheden havde i sluttåret for vækstperioden. Dvs. opgøres der vækstvirksomheder for 2011, vil startåret for vækstperioden være 2011.

Detaljeret beskrivelse

Årsværkvariablen er henet fra Firmastatistikken.

Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden f.eks. 2008-2011 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomhe-der, der var reelt nye i 2006 og 2007 og havde fem eller flere ansatte i 2008.

Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel