Gå til sidens indhold

TILG_ART

Langt navn

Tilgangsart

Generel Beskrivelse

Elev3 er en bearbejdet version af elevregistret. Overlap mellem uddannelser er fjernet men delelementer der indgår i den samme uddannelse er ikke samlet, da det fjerner muligheden for at se institutionsskift og pauser i et uddannelsesforløb. Alle tilgange og alle afgange fra en uddannelsesdel markeres i stedet for med en tilgangsart og en afgangsart. Det gør det muligt at se, om der fx er tale om en tilgang til en ny uddannelse eller om en overgang mellem to uddannelsesdele, som hører til samme uddannelse

Detaljeret beskrivelse

Variablen tilg_art består af to karakterer. For uddannelser som ligger i nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er andenkarakteren blank.

15 Forberedende uddannelser 29 Erhvervsfaglige grunduddannelser 30 Erhvervsfaglige uddannelser 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bacheloruddannelser 70 Lange videregående uddannelser 80 Ph.d.- og forskeruddannelser

Værdien af 1. karakter af tilgangsart fortæller, om tilgangen til en record er førstegangstilgangen til selve uddannelsen eller en tilgang til en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af tilgangsart i disse hovedgrupper:

1 . Uddannelse tilgang 2 . Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution 3 . Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution

I nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er uddannelserne opdelt på klassetrin og her bruges begge karakterer i tilg_arten.

10 Grundskole 20 Gymnasiale uddannelser

Værdien af 1. karakter af tilgangsart fortæller ligesom i de andre hovedområder, om tilgangen til en record er førstegangstilgangen til selve uddannelsen eller en tilgang til en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift. Værdien af 2. karakter af tilgangsart fortæller, om tilgangen til en record er førstegangstilgang til et klassetrin eller en genstart på samme klassetrin som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af tilgangsart i disse hovedgrupper:

  1. Uddannelses- og klassetrinstilgang
  2. Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution
  3. Klassetrins tilgang, fortsætter på samme institution
  4. Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution
  5. Klassetrins tilgang, fortsætter på anden institution

Elevregistret blev i 2007 udvidet med oplysninger om elever i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Denne udvidelse betyder, at der kommer en stigning i tilgangsarterne i denne periode.

Værdisæt

D400600.TXT_TILGANGSART - Tilgangsart
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Uddannelse tilgang
10 Uddannelse tilgang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
11 Uddannelse og klassetrin tilgang
2 Uddannelse genstart, fortsætter på samme institution
20 Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution
21 Klassetrin tilgang, fortsætter på samme institution
3 Uddannelse genstart, fortsætter på anden institution
30 Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution
31 Klassetrin tilgang, fortsætter på anden institution