Gå til sidens indhold

KOMP

Langt navn

Kompetencekode

Generel Beskrivelse

Angivelse af uddannelseskvalifikationens kompetence.

Detaljeret beskrivelse

De fleste hele uddannelser vil enten være studiekompetencegivende eller erhvervskompetencegivende men nogle delelementer af enkelte uddannelser har deres egen uddannelseskode og er ikke kompetencegivende. Det gælder f.eks indgangsforløbet til erhvervsuddannelserne.

Værdisæt

U061000.TXT_KOMP - Kompetencekode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Uoplyst
1 Kompetencegivende almen uddannelse
2 Ikke kompetencegivende almen uddannelse
3 Erhvervskompetencegivende uddannelse
5 Ikke erhvervskompetencegivende uddannelse
7 Overbygning videregående
8 AMU og specialarbejderkurser