Gå til sidens indhold

HF_KILDE

Langt navn

Kilde til uddannelsesoplysningen

Generel Beskrivelse

Variablen angiver, hvilken kilde uddannelsesoplysningen stammer fra.

Detaljeret beskrivelse

Kilderne til den højeste uddannelse er delt i 1, 2, 3 og 4. prioritet på følgende måde:

Prioritet 1: · Voksenudd (kilde 1) · IDA (kilde 5) . Sundhedsstyrelsen (kilde 8) · Styrelsen for International Uddannelse (kilde 11) · Uddannelsesoplysninger fra Grønland (kilde 12) · Søfartsstyrelsen (kilde 13) · Ph.d.(kilde 14) . Elev3 (kilde 15)

Prioritet 2: · Folke & Boligtællingen 70 (kilde 2) · Indvandrernes medbragte uddannelse, besvaret (kilde 3, 17)

Prioritet 3: Adgangsgivende uddannelse (kilde 19)

         Personer som ikke har fået en højest fuldført uddannelse på baggrund af en kilde med prioritet 1 eller 2, er indvandret til Danmark og som efterfølgende er           gået i gang med en uddannelse i elev3 får den adgangsgivende uddannelse til denne uddannelse som højest fuldførte uddannelse. 

Prioritet 4: · Indvandrernes medbragte uddannelse, imputeret (kilde 9, 18)

En højere prioriteret kilde vil altid blive brugt fremfor en lavere prioriteret kilde, uanset uddannelsesniveau.

Værdisæt

D400600.TXT_KILDE - Kilde til uddannelsesoplysningen
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Kvalifikation fra voksenuddannelse
10 Indvandrenes medbragte udd, imputeret 2008, udgået
11 Uddannelsesstyrelsens Anerkendelseskontor
12 Grønland
13 Søfartsstyrelsen
14 Ph.d.
15 Elev3
16 Elev3, imputeret, udgået
17 Indvandrenes medbragte udd, besvaret 2007-
18 Indvandrenes medbragte udd, imputeret 2007-
19 Adgangsgivende uddannelse
2 Kvalifikation fra FOB-70
3 Indvandrenes medbragte udd, besvaret -2006
4 Elev2, udgået
5 IDA, Ingeniørforeningen, medlemsregister
6 Elev1, udgået
7 Elev1, imputeret, udgået
8 Sundhedsstyrelsen, autorisationsregister
9 Indvandrenes medbragte udd, imputeret -2006