Gå til sidens indhold

AFG_ART

Langt navn

Afgangsart

Generel Beskrivelse

Elev3 er en bearbejdet version af elevregistret. Overlap mellem uddannelser er fjernet men delelementer der indgår i den samme uddannelse er ikke samlet, da det fjerner muligheden for at se institutionsskift og pauser i et uddannelsesforløb. Alle tilgange og alle afgange fra en uddannelsesdel markeres i stedet for med en tilgangsart og en afgangsart. Det gør det muligt at se, om der fx er tale om afgang fra en uddannelse, eller om en overgang mellem 2 uddannelsesdele, som hører til samme uddannelse.

Detaljeret beskrivelse

Variablen afg_art består af to karakterer. For uddannelser som ligger i nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er det kun 1. karakteren af afg_arten som bruges.

15 Forberedende uddannelser 29 Erhvervsfaglige grunduddannelser 30 Erhvervsfaglige uddannelser 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bacheloruddannelser 70 Lange videregående uddannelser 80 Ph.d.- og forskeruddannelser

Værdien af 1. karakter af afgangsart fortæller, om afgangen fra en record er afgang fra selve uddannelsen eller en afgang fra en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af afgangsarten i disse hovedområder:

1 . Uddannelse afgang 2 . Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på samme institution 3 . Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på anden institution 4 . I gang

I nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er uddannelserne opdelt på klassetrin og her bruges begge karakterer af afg_arten.

10 Grundskole 20 Gymnasiale uddannelser

Værdien af 1. karakter af afgangsar fortæller ligesom i de andre hovedområder, om afgangen fra en record er afgang fra selve uddannelsen eller en afgang fra en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift. Værdien af 2. karakter af afgangsar fortæller, om afgangen fra en record er afgang fra et klassetrin eller en afgang som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift, som efterfølges af en tilgang på samme klassetrin på en anden institution.

Der findes følgende værdier af afgangsart i disse hovedgrupper:

  1. Uddannelses- og klassetrinsafgang
  2. Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på samme institution
  3. Klassetrins afgang, fortsætter på samme institution.
  4. Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på anden institution
  5. Klassetrins afgang, fortsætter på anden institution
  6. I gang, almen uddannelse

Elevregistret blev i 2007 udvidet med oplysninger om elever i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Denne udvidelse betyder, at der kommer en stigning i afgangsarterne i denne periode.

Værdisæt

D400600.TXT_AFGANGSART - Afgangsart
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Uddannelse afgang
10 Uddannelse afgang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
11 Uddannelse og klassetrin afgang
2 Uddannelsespause, fortsætter på samme institution
20 Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på samme institution
21 Klassetrin afgang, fortsætter på samme institution
3 Uddannelsespause, fortsætter på anden institution
30 Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på anden institution
31 Klassetrin afgang, fortsætter på anden institution
4 I gang
40 I gang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
44 I gang, almene uddannelser