Gå til sidens indhold

DAGE_PDOMD

Langt navn

Varighed af indlæggelser og ambulante kontakter med dominerende diagnose

Generel Beskrivelse

DAGE_PDOMD angiver varigheden (målt i dage) af patientens hhv. indlæggelser og ambulante kontakter i forbindelse med den dominerende diagnose PDOMD.

Bemærk at varigheden af indlæggelser kan være længere end 365 dage, da den udregnes fra indlæggelsesdatoen, som kan være i et tidligere år. Med hensyn til de ambulante kontakter angiver variablen antallet af dage med ambulante besøg i løbet af året.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Variablen er summen af varigheden (målt i dage) af patientens hhv. indlæggelser og ambulante kontakter ifm. den dominerende diagnose.

Variablen er beregnet som hhv. summen af IANTDG (indlæggelsesvarighed) for indlagte patienters indlæggelser med den dominerende diagnose og summen af ANT_BES_AAR (antal ambulante besøg i kalenderåret) for ambulante patienters kontakter ifm. den dominerende diagnose.

Grafer og tabeller vist under højkvalitetsdokumenter: SYAP vedrører ambulant patienter SYHB vedrører indlagte patienter

Gennemsnittet angiver varigheden (målt i dage) af patienternes hhv. indlæggelser og ambulante kontakter ifm. deres dominerede diagnose, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel