Gå til sidens indhold

VMO_INDKOMST_TYPE_KODE

Langt navn

Indkomst type kode

Generel Beskrivelse

Indkomst type kode

Detaljeret beskrivelse

Kode der angiver, om indberetningen vedrører en almindelig lønansat eller om den vedrører en person under specielle regler.

Kodeværdien 02 (arbejdsudleje) er udgået og bruges ikke p.t.

Værdisæt

D191010.TXT_INDKOMST_TYPE - Indkomst type kode på prodjob
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
00 Alm. lønmodtagere/indkomst. Herunder kan også indberettes G-dages-godtgørelse og sygedagpenge, hvis lønnen er hovedbestanddelen, og beløbene udbetales samlet.
01 Personer der modtager SU.
02 Udlændinge som er ansat under reglerne for arbejdsudleje. Udgået 31.12.2008.
03 Ansatte under reglerne vedr. Grønlandsskat.
04 Personer der modtager anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag fx dagpenge, G-dagesgodtgørelse, pension, flekslønstilskud, ressourceforløbsydelse på baggrund af andet end kontanthjælp og anden overoverførselsindkomst
05 Personer der alene får udbetalt B-indkomst. Hvis personen også har fået A-indkomst, bruges værdien 00.
06 Personer, der får kontanthjælp og ressourceforløbsydelse på baggrund af kontanthjælp
07 Sygedagpenge udbetalt af det offentlige, direkte til personen.
08 Personer der beskattes efter KSL §48E - F (forskerordningen).
09 AM-bidragsfri og A-skattefri løn i ansættelsesforhold fx DIS-indkomst, danske virksomheders udenlandske medarbejderes løn for arbejde udført i udlandet og løn udbetalt uden brug af eSkattekort.
10 Lønmodtagernes garantifond
11 Udbetaling af opgjort bo (bruges kun af Skattestyrelsen)
20 Indkomst fra AFU-fonden. Må udelukkende anvendes af AFU-fonden
24 Som kode 04, men for ydelser, hvori der ikke kan ske lønindeholdelse. Denne kode skal bl.a. bruges til VEU-godtgørelse og forsikringsydelser, der er A-skattepligtige, men hvori der ikke må lønindeholdes.
26 A-indkomst mv. fra aldersopsparing. Indkomsttypen skal indtil videre kun bruges af udbydere af arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger, soammen med felt 57 og 58
28 Lønmodtagernes Feriemilder (feriefonden)
29 A-indkomst - feriepenge fra FerieGarantOrdning
30 Løn under særlige forhld (kan kun indberettes af Skattestyrelsen)