Gå til sidens indhold

SKATMVIALT_13_AKKF

Langt navn

Samlede personskatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag (SKATMVIALT_13) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års skat er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Generel Beskrivelse

Samlede personskatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag (SKATMVIALT_13) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års skat er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat.

Detaljeret beskrivelse

Variablen Skat mv. i alt (SKATMVIALT_13) omfatter skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension.

Variablen består af statsskat, amtsskat (1987-2006), sundhedsbidrag (fra 2007), kommuneskat, særlig indkomstskat (før 1996), foreløbig betalt virksomhedsskat (fra 1987), ejendomsværdiskat (fra 2000) samt skat af aktieudbytter og aktieavancer og arbejdsmarkedsbidrag(fra 1994).

SKATMVIALT_13 er opgjort efter fraregning af diverse nedslag og inkludering af diverse skattetillæg.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel