Gå til sidens indhold

RESUINK_13_AKKF

Langt navn

Residualindkomsten (RESUINK_13) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overførsel er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Generel Beskrivelse

Residualindkomsten (RESUINK_13) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overførsel er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Resudialindkomsten er de indkomster, der er tilbage, når indkomst i alt (PERINDKIALT_13) er delt ud på ERHVERVSINDK_13 (erhvervsindkomster), OFF_OVERFORSEL_13 (offentlige overførselsindkomster) PRIVAT_PENSION_13 (private pensioner) og FORMUEINDK_BRUTTO (formueindkomster).

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat.

Detaljeret beskrivelse

Ændringer over tid i variablen RESUINK_13

Ændringer over tid. Før 1983 ligger ydelser fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) i RESUINK_13 (fra 1983 ligger disse ydelser i variablen STIP, som er en del af de offentlige overførsler-OFF_OVERFORSEL_13) I 1986 ligger en del arbejdsløshedsdagpengene i variablen RESUINK_13 (hvor de normalt ligger i variablen ARBLHUMV, som indgår i OFF_OVERFORSEL_13).

Fra 1988 er den del af børnebidraget, som udgøres af normalbidraget, skattefrit for børn under 18 år (i 2006 udgør normalbidraget 12.456 kr.). Se diverse årgange af publikationen "Skatten".

Fra 1991 flyttes tjenestemandspension og privatpension fra RESUINK_13 til selvstændige variable QTJPENS og QPRIPENS- disse indgår i variablen PRIVAT_PENSION_13.

Fra 1993 flyttes værdi af gruppelivsforsikring fra RESUINK_13 til LOENMV_13.

Fra 1994 indgår arbejdsmarkedsbidragspligtige honorarer ikke i RESUINK_13 men i erhvervsindkomst ERHVERVSINDK_13)

Fra 2002 indgår beregnet skattefri del af børnebidrag hos barnet. I 2002 er denne størrelse på 1,9 mia. kr. Størstedelen heraf er til børn under 15 år.

I 2002 er der foretaget en ændring i opgørelsen af især overførselsindkomsterne. Der er to hovedkilder til indkomsterne, jf. bilag til TIMES højkvalitetsdokumentationen, "dannelse af indkomstregister og databrud 2001-2002.doc". For årene før 2002 ligger forskellen på de to kilder (positiv/negativ) som en del af RESUINK_13. Fra og med 2002 er de negative bidrag fjernet ved hjælp af korrektioner i overførselsindkomsterne, jf. ovenfor omtalte bilag.

Fra 2006 inkluderes bidrag, hvor bidragsyderen ikke har betalt (kommune har betalt beløbet).

2008 til 2010 inkl. løn fra ikke skattepligtige personer uden personnummer (ligger fra 2011 i variablen LOENMV_13)

Fra 2010 inkl. skattefri legater til soldater.

Fra 2011 inkl. honorarer til ikke skattepligtige personer uden personnummer

Fra 2012 er en række indkomster fra udlandet flyttet fra RESUINK_13 til LOENMV_13 (for 2012 13.713 personer med i alt 4,4 mia. kr.).

For 2013 er beløb fra a_indkomsten ikke reguleret ned til maksimalt sumbeløb fra Slutligningen. Derfor er der ca. 50.000 personer med negativ RESUINK_13, Heraf er halvdelen ikke skattepligtige personer.

I 2006 er børnebidraget på 3,0 mia. kr. Heraf kommer de 0,8 mia. kr. fra kommunerne (bidragsyderen har ikke betalt).

I 1998 er der mange personer med et lille beløb i RESUINK_13. Det skyldes udbetalinger af godtgørelser fra fagforeningerne i forbindelse med storstrejken dette år.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel