Gå til sidens indhold

RENTEUDGIFT_AKKF

Langt navn

Renteudgifter (RENTEUDGIFT) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overførsel er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Generel Beskrivelse

Renteudgifter (RENTEUDGIFT) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overførsel er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkomståret først trækkes fra når restancerne er betalt. RENTEUDGIFT inkluderer fradragsberettigede renter fra udlandet, dog med visse undtagelser.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat.

Detaljeret beskrivelse

Ændringer over tid i variablen RENTEUDGIFT:

1980-1982 Samlede fradragsberettigede renteudgifter, for sambeskattede ligger hele beløbet hos manden 1983-1986 Samlede fradragsberettigede renteudgifter, regel for sambeskattede ophævet fra 1983 1987 renteudgifter i selvstændig virksomhed indgår ikke længere i denne variabel, de er fra 1987 fratrukket overskud af selvstændig virksomhed

Fra 2013 indgår renteudgifter af gæld til det offentlige(fra Skats inddrivelsessystem)

Renteudgifterne er fra 1987 til 2008 steget med 50 pct., og indkomst i alt (PERINDKIALT) er steget med 100 pct. Denne forskel skyldes især, at rentesatsen er faldet kraftigt i denne periode.

Provisioner gebyrer mm: RENTEUDGIFT indeholder følgende: Løbende provisioner eller præmier for lån, som en skattepligtig optager. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr.1 . b. Løbende provisioner eller præmier for sikring af den skattepligtiges tilgodehavende. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr. 1. c. Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld. Se LL § 8, stk. 3, litra b/nr. 2. Ad a-c Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. - c/nr. 1-3., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år. Se LL § 8, stk. 3, litra /nr.3.

Følgende indgår ikke i RENTEUDGIFT: - Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes. - Et gebyr, som betales af debitor til kreditor, fordi debitor ikke har betalt renter eller afdrag til tiden, kan ikke fradrages. Se skd. 1975.123. - Faste månedlige gebyrer på kontoordninger i fx. stormagasiner og kontosammenslutninger kan ikke fradrages, da der ikke er tale om provision eller præmie for lån. - Honorar til formidling af finansiering (formidlingshonorar), kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3, litra c/nr. 3.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel