Gå til sidens indhold

PY140G

Langt navn

Education-Related Allowances

Generel Beskrivelse

PY-variablene er personlige indkomstvariable for alle personer i husstanden på 16 år og derover. Variablene kan både sendes netto (N) og brutto (G) til Eurostat. Der er kun bruttovariable i den danske SILC. Variablene eksisterer i alle år fra 2011 og frem.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology.

I 2017 er barselsdagpenge fra det offentlige flyttet fra PY120G til HY050G.

Der arbejdes på en revision af indkomstvariablene, som forventes gennemført med SILC-2020.

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i P-filen er personoplysninger. Nogle variable findes kun for én person i husstanden (den udtrukne person/selected respondent). Andre variable findes for alle personer på 16 år og derover.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(PB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel