Gå til sidens indhold

PY122G

Langt navn

Sickness benefits (contributory and non-means-tested)

Generel Beskrivelse

PY-variablene er personlige indkomstvariable for alle personer i husstanden på 16 år og derover. Variablene kan både sendes netto (N) og brutto (G) til Eurostat. Der er kun bruttovariable i den danske SILC. Variablene eksisterer i alle år fra 2011 og frem.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology.

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i P-filen er personoplysninger. Nogle variable findes kun for én person i husstanden (den udtrukne person/selected respondent). Andre variable findes for alle personer på 16 år og derover.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(PB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel