Gå til sidens indhold

PRIVAT_PENSION_13_AKKF

Langt navn

Private pensioner (arbejdsmarkeds - og privattegnede) (PRIVAT_PENSION_13) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år, opregnet til aktuelt årspriser med forbrugerprisindekset

Generel Beskrivelse

Private pensioner (arbejdsmarkeds - og privattegnede) (PRIVAT_PENSION_13) akkumuleret fra og med1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års pension er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat. Dvs., hvis en person ikke indgår i registeret i af de foregående år mellem aktuelt år og 1980, så indgår personens indkomster i udlandet fra dette år ikke i den akkumulerede indkomst.

Detaljeret beskrivelse

Ændringer over tid. Før 1991 ligger arbejdsmarkeds - og privattegnede pensioner i variablen RESUINK_13 og dermed i variablen RESUINK_13_AKKF

Dvs., at før 1991 består PRIVAT_PENSION_13_AKKF alen af udbetalt ATP pension

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel