Gå til sidens indhold

PRIVAT_PENSION_13

Langt navn

Udbetalte private pensioner.

Generel Beskrivelse

PRIVAT_PENSION_13 er summen af udbetalinger fra Livsvarige- (livrente) og ratepensioner fra obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger. ATP. Ekskl. engangsudbetalinger. Tjenestemandspension.

Variablen er eksklusiv udbetalte kapitalpensioner og aldersopsparing. I statistikbankens tabel INDKP101 benævnes variablen '19 offentlige pensioner'.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable. PRIVAT_PENSION_13 = QTILPENS + QTJPENS(1991-) + QANDPENS(1991-)

Hvor: QTILPENS er løbende udbetalinger far arbejdsmarkedets tillægspension QTJPENS er tjenestemandspensioner QANDPENS er udbetalinger fra arbejdsmarkeds- og privatpensioner (livrente- og ratepensioner)

Ændringer over tid. Før 1991 ligger disse beløb i variablen RESUINK_13

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel