Gå til sidens indhold

PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO

Langt navn

Afgiftspligtige pensionsformuer ultimo reduceret med en antaget 40 pct. skat

Generel Beskrivelse

PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO (eksisterer fra 2014), er de afgiftspligtige pensionsformuer netto(reduceret med en antaget 40 pct. skat) ultimo året.

Population er alle personer, som er i en e-familie, hvor mindst en voksen er fuldt skattepligtig hele året.

Detaljeret beskrivelse

PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO giver sammen med DISPINDK1_AKKF (akkumuleret disponibel indkomst) og HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF (hævede pensioner inkl. overførsel af kapitalpensioner til aldersopsparing) et samlet billede af en persons indkomster fra 1980 og frem til det aktuelle år.

PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO er ekskl. værdien af aldersopsparingspensioner mm. Indestående på aldersopsparinger findes i variablen hævet pension (HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF). De er registreret som hævet pension i forbindelse med konvertering af kapitalpension mm til aldersopsparing og lign. i årene 2013 til 2015.

I Danmarks Statistiks formueregister indeholder pensionsformuen også de beløb som er indsat på aldersopsparingerne efter 2015. Disse indsatte beløb på aldersopsparingsordningerne efter 2015 er ikke fradragsberettigede i skatteopgørelsen. Dvs. at beløbet er taget fra den disponible indkomst. Dermed indgår beløbet i den akkumulerede disponible indkomst. For at udgå, at disse beløb "regnes med 2 gange", er de udeladt i variablene PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO. I stedet indgår de konverterede beløb til aldersopsparing mv. (2013-2015) i variablen HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel