Gå til sidens indhold

OMFANG

Langt navn

Omfang af skattepligt

Generel Beskrivelse

Omfang er en kode, der beskriver, om man er fuldt skattepligtig og har været i Danmark både primo og ultimo året, eller om man er begrænset skattepligtig eller ikke har været i Danmark hele året.

Før 2010 vil værdisættet afhænge af hvilken population Skats Slutligningsregister består af. For personer under 15 år ultimo og uden indkomst og formue varierer kodeværdien.

For alle årene gælder at følgende persongruppe (den der offentliggøres på) har fået kodeværdien 1: - Personen er mindst 15 år ved årets udgang, og - Personen er fuldt skattepligtig hele året, og - Personen har bopæl i Danmark både primo og ultimo året

Detaljeret beskrivelse

Variablen OMFANG har følgende koder:

0 Børn under15 år og uden indkomst og formue 1998- 2001 1 Fuldt skattepligtig og har bopæl i Danmark både primo og ultimo året (1993, 1994 og 1995 alene krav om fuld skattepligt hele året) 2 Har ikke boet i Danmark hele året eller er død i løbet af året (fra 2002 har personer, som er døde, og som ikke er slutlignede OMFANG=5) , for 1980 - til 1997 og 2002 til 2009 indgår også personer, som er under 15 år og uden indkomst eller formue 3 Findes i Skats oplysningsseddelregister/e-indkomstregister, men ikke i slutligningsregisteret (dvs. får løn/honorar fra dansk virksomhed, men er ikke skattepligtig til Danmark); før 2007 findes disse ikke i registeret (2004 til 2006 indeholder registeret nogle få tusinde af disse). 4 Personer under 15 år uden indkomst(især 0 årige) samt personer der ikke er skattepligtige - før 2010 inkl. fuldt skattepligtige personer under 15 år 5 Er død og er ikke slutlignet (ingen indkomst i skats slutligningsregister); kode sat fra og med 2002 (før 2002 har disse kode=2).

Variablen eksisterer fra 1980.

Værdisæt

D460202.TXT_OMFANG - Omfang af skattepligt
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Børn under15 år og uden indkomst og formue 1998- 2001
1 Fuldt skattepligtig og har bopæl både primo og ultimo året
2 Har ikke boet i Danmark hele året eller er død i løbet af året (fra 2002 har personer, som er døde, og som ikke er slutlignede OMFANG=5) , for 1987-1997 og 2002 til 2009 indgår også personer, som er under 15 år og uden indkomst eller formue
3 Findes i oplysningsseddelregisteret men ikke i slutligningsregisteret, fra 2002
4 Personer under 15 år uden indkomst( især 0 årige) samt personer der ikke er skattepligtige
5 Er død (har bobehandlingskode) og ingen indkomst i slutligningsregisteret, før 2002 har disse kode=2
6 Indkomst usandsynlig for mindst en person i familien, men kan ikke rettes konsistent for personens indkomst- og skattevariable